SepaRaad Den Haag

Separaad: Onafhankelijk advies, toezicht en controle

Frits Heijman

Onafhankelijk adviseur, gericht op de verbetering van financiële en administratieve processen in organisaties met een brede achtergrond in assurance, accountancy en ICT.

Lees meer

Adviseur

Separaad: raadgevend adviseur van non-profitorganisaties in de kunst- en cultuursector en van het MKB met voorliefde voor startende en doorgroeiende ondernemingen .

Lees meer

 

Accountant

Vanzelfsprekend wordt de accountantscontrole uitgevoerd op basis van de risico-analyse van uw organisatie, met digitaal werkprogramma en dossier. Minder vanzelfsprekend is, dat de bespreking van de bevindingen met u wordt gevoerd door de accountant die zelf de werkzaamheden uitvoert. Dat is echt een “persoonlijke benadering in de accountantscontrole”.

Lees meer

Toezicht

Toezicht kan intern en extern worden ingesteld: intern toezicht in de rol van commissaris of toezichthouder, extern in de rol van kwaliteitstoetser.

Lees meer

Contact

Stuur vragen en reacties per e-mail, neem direct contact met ons op voor een afspraak.


Privacyverklaring Separaad

 

Contact

Comments are closed.