Accountant

Persoonlijke benadering in de accountantscontrole

In de afgelopen decennia heeft Frits als Registeraccountant de ontwikkelingen en veranderingen in het accountantsberoep van nabij meegemaakt. Ondanks de aanleidingen heeft hij de effecten van de toenemende regulering positief ervaren. Bij Grant Thornton wordt de accountantscontrole met geavanceerde software uitgevoerd en ligt de uitvoering van de opdrachten op een hoog kwaliteitsniveau. Voor zijn eigen praktijk heeft Frits eveneens de beschikking over een softwaretool waarmee een controle volledig digitaal wordt uitgevoerd. Toegesneden op de kenmerken van de organisatie worden de risico’s op fouten in de jaarrekening vertaald naar controlemaatregelen, waaraan conclusies worden verbonden waarop de controleverklaring is gebaseerd. Het controlepakket begeleidt de werkzaamheden, bewaakt alle kwaliteitsaspecten en vormt een afgerond digitaal dossier, dat de toets van externe toezichthouders heeft doorstaan.

Met kennis van uw organisatie bespreekt Frits na afloop van de controle zijn eigen bevindingen met de directie en andere stakeholders. Zo kan hij uw antwoorden en voorstellen goed op waarde schatten. Dat is “persoonlijke benadering in de accountantscontrole”

Accountantscontrole is geen eenvoudige opdracht en daarom beperkt hij zich tot controleopdrachten kleine organisaties of met een beperkte omvang (o.a. subsidiecontroles). In voorkomende gevallen komt zijn jarenlange ervaring in de kunst- en cultuursector daarbij van pas.

Comments are closed.