Toezicht

Intern toezicht

De rol van toezichthouder of commissaris heeft zich ontwikkeld van retrospectief naar een actieve aanpak, waarin doorvragen en kritisch meedenken toekomstgericht is. Zowel in de culturele sector als in het bedrijfsleven kan Frits daarbij zijn brede kennis en ruime ervaring inzetten: “Ik ervaar regelmatig dat je als buitenstaander frisse ideeën kunt inbrengen, waarbij hedendaagse ontwikkelingen en innovaties aan bod komen.”

Extern toezicht

NOREA is de beroepsorganisatie van IT-Auditors, die voor haar actieve professionals een kwaliteitssysteem heeft voorgeschreven. NOREA wil de opzet, het bestaan en de werking daarvan in de beroepspraktijk van de IT-auditors toetsen. Als RE en kwaliteitstoetser onderzoekt Frits namens NOREA of daarvan sprake is. Dat doet hij bij zelfstandig opererende IT-Auditors, bij organisaties van IT-Auditors en bij IT-auditafdelingen van de grote accountantsorganisaties.

Comments are closed.